Święta Tereso, córko Karmelu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Tereso, córko Karmelu! * Spójrz na nas z tronu twej chwały! * Nie zapominaj w wiecznym weselu, * że smutek gnębi świat cały.
2. Żyjąc na ziemi, cierpiałaś wiele, * słodka ofiaro miłości! * Dziś anioł Boży u stóp twych ściele * kwiat nieskończonej radości.
3. W walkach miłości byłaś wytrwałą, * krzyż był twą siłą, obroną! * Dziś Bóg twe skronie ozdobił chwałą, * sam stał się twoją koroną!
4. Żywy płomieniu Bożej miłości, * spuszczaj nam twój deszcz różany. * Prowadź nas zawsze drogą ufności, * Kwiatku Karmelu wybrany.