Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie

Przez Twoje święte zmartwychpowstanie, * Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie; * wierzymy, żeś zmartwychpowstał, * żywoteś nasz naprawił, * śmierci wiecznej nas zbawił, * swoją świętą moc zjawił.

Przez Twoje święte [Zmartwychpowstanie | Wniebowstąpienie | Ducha zesłanie] Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie.
Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał,
Żywoteś nasz na prawił,
Śmierciś wiecznej nas zbawił,
Swojęś świętą moc zjawił.