Jeśli chcesz szukać Patrona





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jeśli chcesz szukać patrona, * w którym potężna obrona, * idź śmiało, proś apostoła, * masz Piotra, głowę Kościoła.
Refren: O święty niebios odźwierny! * Módlże się, módl za lud wierny! * Spraw, niech wolny przystęp * mamy w otwarte niebieskie bramy.
2. Jakoś ty sam pokutnymi * oblał grzech łzami rzewnymi, * tak niech w moc twojej przyczyny * nasze opłaczemy winy. Ref.
3. Jak na głos anielskiej mowy * opadły z ciebie okowy, * tak nas ty rozwiąż znękanych * w tylu grzechach uwikłanych. Ref.
4. Tyś opoką jest Kościoła, * słysz, jak lud do ciebie woła: * dodaj w wierze sił i męstwa, * aby nie miał błąd zwycięstwa. Ref.