Przybądź, Stwórco, Duchu Boży

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży, * nawiedź wiernych Twych umysły; * niech Twa hojność łask przymnoży * sercom, które z rąk Twych wyszły.
2. Tyś jest Pocieszyciel boski, * dar niebieski, pokrzepienie, * źródło życia, żar miłości * i duchowne namaszczenie.
3. Tyś jest w darach siedmioraki, * palcem ojcowskiej prawicy; * uczysz mowy wielorakiej * wedle Ojca obietnicy.
4. Nieć w umysłach światło Twoje, * w sercach rozlej miłość czystą; * słabe naszych ciał ostoje * pokrzep mocą wiekuistą.
5. Wroga od nas pędź daleko, * przyśpiesz dar pokoju Twego; * pod Twą wodzą i opieką, * niech unikniem wszego złego.
6. Niech przez Ciebie Ojca znamy, * poznajemy Syna Jego, * niech też zawsze wyznawamy * Ciebie, Ducha Im wspólnego.
7. Chwała Ojcu i Synowi, * który z martwych żywy wstaje, * i Świętemu też Duchowi * niech na wieki nie ustaje. Amen.