Gdy nas ogarnie trwoga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Gdy nas ogarnie trwoga, * Matko, wspomóż nas! * Przyczyną swą u Boga, * Matko, wspomóż nas!
Refren: Matko, o wspomagaj nas * nieustannie w każdy czas, * nieustannie w każdy czas!
2. Gdy wiarę tracim żywą, * Matko, wspomóż nas! * Nadzieję wzbudź prawdziwą; * Matko, wspomóż nas! Ref.
3. Gdy miłość gaśnie w duszy, * Matko, wspomóż nas! * Niech głos nasz Ciebie wzruszy; * Matko, wspomóż nas! Ref.
4. W pokusy złej godzinie, * Matko, wspomóż nas! * Kto wzywa Cię, nie zginie; * Matko, wspomóż nas! Ref.
5. Gdy śmierć się do nas zbliży, * Matko, wspomóż nas! * Do nieba wprowadź wyżyn; * Matko, wspomóż nas! Ref.