Krzyknijmy wszyscy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 12_06
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 568
Dodatek III do Śpiewnika Kościelnego PIEŚNI DO ŚWIĘTYCH PAŃSKICH. - PIEŚŃ X.

1. Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami, * winszując sobie wzajem z niebiosami, * że się narodził miłością przejęty, * Mikołaj święty.
2. Wszyscy, którzy się jemu polecali, * dziwnej pomocy zawsze doznawali: * każdy w potrzebie swej był wspomożony * i pocieszony.
3. I my go także pokornie wzywamy, * a jako dzieci do ojca wołamy: * broń nas i ratuj w wszelakiej potrzebie, * prosimy ciebie.
4. Przynieś nam z nieba, Mikołaju święty, * gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty, * chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo, * błogosławieństwo.