Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy, * do was bieżymy w czasie złej godziny, * których za włas nych współziomków ogłasza * ojczyzna nasza.
2. Po tejże ziemi z namiście chodzili, * z tych samych źródeł wodę naszą pili, * Polska was matka mlekiem swym karmiła, * rola żywiła.
3. Wspomnijcie, bracia, na waszych rodaków! * Książęta niebios, na wszystkich Polaków! * Dobrego Boga błagajcie za nami * swymi prośbami.