Królowo ziem polskich

1. Królowo ziem polskich, morza, pól i gór, * do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.
Refren: Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś * Częstochowska Panno Maryjo!
2. Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej, * do Ciebie lgną wierni, jak do Matki swej. Ref.
3. O Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż * i cnoty praojców w domach naszych szerz! Ref.
4. Nad naszą krainą ręce swoje wznieś, * błogosław ojczyznę i w opiekę weź! Ref.
5. Maryjo, Królowo! Bądź Ty Matką nam, * daj w dobrym wytrwanie, wiedź do niebios bram! Ref.