Na stopniach Twego

Na wejście
1. Na stopniach Twego upadamy tronu, * potężny Sabaoth, wiekuisty Boże. * Jakaż ofiara milszą Ci być może * nad tę ofiarę Chrystusa zakonu?
2. Przy niej do Ciebie lud podnosi pienie, * niech go łaskawie twa dobroć wysłucha; * wlej w serca nasze pobożności ducha * i obróć na nas Ojcowskie wejrzenie.

Na przygotowanie darów
3. U stóp świętych ołtarzy Twych upokorzeni * ofiarujem Ci, Boże, dar chleba i wina, * który się wkrótce słowy kapłana zamieni * w prawdziwą Krew i Ciało Boga Twego Syna.

Na Komunię Świętą
4. Padajcie ludy, uniżcie się trony * przed śmiertelników okiem utajony, * pod postaciami wina i chleba * Bóg zstąpił z nieba, Bóg zstąpił z nieba.
5. Baranku Boży, Zbawco Twego ludu, * uczyń godnymi nas nowego cudu; * wstąp w nas łaskawie, władnij sercami * i mieszkaj z nami, i mieszkaj z nami.