Błogosławiona siostro Marto

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 463

Refren: Błogosławiona siostro Marto Wiecka, * jakże wspaniały dziś twój w niebie tron. * Bóg cię ozdobił jasnością niebieską, * objawił światu twoich zasług plon.
1. Bo najważniejsze Jego przykazanie * w całym swym życiu wprowadzałaś w czyn. * = Ofiarną miłość świadcząc nieustannie * jak nas nauczył Jezus, Boży Syn. Ref.
2. Od lat najmłodszych wierna świętej wierze, * którą w twej duszy sam zaszczepił Bóg, * = Jemu swe serce złożyłaś w ofierze, * dając za miłość swej miłości dług. Ref.
3. Nie miałaś w życiu innego pragnienia * nad miłość Bożą i świętości blask * = oraz ofiarną służbę w zgromadzeniu, * gdzie otrzymałaś wiele Bożych łask. Ref.
4. Skarby zachwytów i ciernie Golgoty * składałaś kornie u Jezusa stóp. * = On twoją duszę przyozdobił w cnoty, * chronił swą mocą od życiowych złud. Ref.
5. A wierną służbę i ofiarę z życia, * którą złożyłaś w wielkiej próby czas * = przyjął z radością, nagrodził obficie, * uczynił wzorem cnót dla wszystkich nas. Ref.
6. Ucz nas miłości, o błogosławiona * na wszystkich ścieżkach trudnych ludzkich dróg, * = niech miłość Boga każdy ból pokona, * a w całym świecie niech króluje Bóg! Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz