Ach, widzę Syna mojego

1. Ach, widzę Syna mojego
Przy słupie obnażonego,
Rózgami zsieczonego.

2. Święta Panna, dopuść na mię,
Niech ran Syna twego znamię
Mam na sercu wyryte.

3. Widząc, ach! jako mizernie
Ostre głowę rani ciernie,
Dusza moja ustaje.

4. O Marya, Syna twego,
Ostrem cierniem zranionego,
Podzielże ze mną mękę.

5. Obym ja, matko strapiona,
Mogła na swoje ramiona
Złożyć krzyż Twój, Synu mój!

6. Proszę, o Panno jedyna,
Bez przestanku twego Syna,
Niechaj z tobą krzyż noszę.