O Józefie ukochany

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Józefie ukochany! Pod opieką twoją rósł, * Chleb żywota z nieba dany, tyś Go na swym ręku niósł; * tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód, * tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!
Refren: Dla Niego żyć, z tobą Go czcić, * gdzie chwały swej On tai blask, * by wszystkim nam był Jezus sam; * ach uproś tę najdroższą z łask.
2. Tego, który w Nazarecie tobie powierzony był, * my strzeżemy na tym świecie, gdzie majestat Boży skrył. * Twą miłością, sercem twoim, ucz Jezusa wielbić tu, * jak ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu. Ref.
3. Niech z ołtarza tajemnicy ponad całym światem już * zakróluje Syn Dziewicy, Bóg Zbawiciel, Życie dusz! * W sakramencie ukrytemu niech cześć odda cały świat, * każde serce niech ku Niemu swej miłości niesie kwiat! Ref.