Chrystus Pan w niebo wstępuje

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje, * niech się wierny lud raduje! * Na cześć Jego zawołajmy, * chwałę Panu zaśpiewajmy: * Alleluja, alleluja!
2. Chóry niebian Go witają, * cześć i chwałę Mu oddają; * wielce cieszą się anieli, * kiedy Chrystusa ujrzeli: * Alleluja, alleluja!
3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego * do królestwa niebieskiego, * równy w Bóstwie Ojcu swemu * usiadł po prawicy Jemu. * Alleluja, alleluja!
4. Miejsce nam gotuje w niebie, * chcąc nas wszystkich mieć u siebie; * niebaśmy już dziedzicami, * porównani z aniołami. * Alleluja, alleluja!
5. Niechaj ustępuje trwoga, * mamy Zbawiciela Boga! * Szatan, grzech i śmierć zwalczona, * przez Chrystusa zwyciężona. * Alleluja, alleluja!
6. Obiecał Ducha Świętego, * aby strzegł serca naszego, * aby cieszył nas i bronił * i od czarta nas zasłonił. * Alleluja, alleluja!
7. Apostołowie, patrzajcie, * za Nim w niebo spoglądajcie; * Jezus ten, co od was idzie, * by świat sądzić, znowu przyjdzie. * Alleluja, alleluja!
8. Czemu, patrząc tu, stoicie? * Czy słów Mistrza nie pomnicie? * „Idąc w cały świat pogański, * głoście mu testament Pański”. * Alleluja, alleluja!
9. „Gdy Me słowa wykonacie, * życie swoje za Mnie dacie, * wtedy przyjmę Was do siebie * i uwieńczę chwałą w niebie”. Alleluja, alleluja!
10. Tego czasu wesołego * chwalmy z serca Pana swego; * chwała bądź Bogu naszemu, * w Trójcy Świętej jedynemu. * Alleluja, alleluja!