Witaj, Święta i Niepokalana

1. Witaj, Święta i Niepokalana, * anielskimi pozdrowiona głosy. * Matką Boga z niewiast Tyś wybrana, * ozdobniejsza jesteś nad niebiosy. * Tyś jaśniejsza łaską Bożą * niż jutrzenka, gdy przed zorzą * na zaraniu zajaśnieje, * promieniami na świat sieje; * a Twej szaty słońce jest niezachodzące.
2. Bądź Orędowniczką nam w potrzebie * i Pocieszycielką dla strapionych, * bo ktokolwiek zwraca się do Ciebie, * Twą dobrocią jest on pokrzepiony. * Ciebie prosi lud w pokorze, * najśliczniejszy świętych wzorze; * Pani Niebios, Monarchini, * wśród aniołów Tyś Mistrzyni; * Panno nad pannami, * Święta nad świętymi!
3. Chór anielski pieniem niezliczonym * wdzięcznie wielbi ze świętymi w niebie * i my razem z ludem tu zebranym * wychwalamy i wielbimy Ciebie: * Pochwalona bądź Maryja, * wszystka piękna jak lilija; * witaj, tronie Salomona, * Bramo rajska Gedeona, * o Niepokalana, * i z niewiast wybrana.
4. Cnót ozdobo i piękności wzorze, * jasnym jesteś przykładem czystości, * Przewodniczką nam wszystkim w pokorze, * swym przykładem wiedź nas ku wieczności. * Święta Panno nad pannami, * módl się, przyczyń się za nami, * do Jezusa, Syna Twego, * zachowaj od wszego złego; * Twoja niech przyczyna * sprawi to u Syna.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz