Tereso, Boga zwiastunko

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Tereso, Boga zwiastunko, * rodzinny dom opuściłaś, * by nieść poganom Chrystusa * lub krew swą przelać dla Niego.
2. Lecz śmierć dla ciebie jest słodsza, * cierpienie bardziej pociąga; * umierasz grotem zraniona * miłości Boga twojego.
3. To dziś, jak czysta gołąbka, * twa dusza w niebo wzleciała, * by tam zamieszkać na zawsze * w przybytku Bożej świętości.
4. Już słyszysz głos Oblubieńca: * o siostro, przybądź z Karmelu * na ucztę godów Baranka, * by wieniec chwały otrzymać.
5. Tereso, uproś nam łaskę * przylgnięcia sercem do Pana, * a ty, ofiaro miłości, * przed żarem piekła nas obroń.
6. O Jezu, szczęście wybranych, * dziewicze chóry Cię wielbią; * śpiewając pieśni weselne * na wieki sławią Twą miłość. Amen.

1.  Tereso, Boga zwiastunko, Rodzinny dom opuściłaś. By nieść poganom Chrystusa, Lub krew swą przelać dla Niego.

2.  Lecz śmierć dla Ciebie jest słodsza, Cierpienie bardziej pociąga. Umierasz grotem zraniona, Miłości Boga twojego.

3.  To dziś, jak czysta gołąbka, Twa dusza w niebo wzleciała, By tam zamieszkać na zawsze W przybytku Bożej świętości.

4.  Już słyszysz głos oblubieńca, O siostro, przybądź z Karmelu. Na ucztę godów Baranka, By wieniec chwały otrzymać.

5.  Tereso, uproś nam łaskę, Przylgnięcia sercem do Pana. A Ty ofiaro miłości, Przed żarem piekła nas obroń.

6.  O Jezu, szczęście wybranych, Dziewicze chóry Cię wielbią: Śpiewając pieśni weselne Na wieki sławią Twą miłość.