Jezusowi cześć i chwała

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Refren: Jezusowi cześć i chwała * za miłości cud. * Niech Mu śpiewa ziemia cała, * niech Go wielbi lud.

1. On nam wskazał nieomylną drogę, * On za owce swoje życie dał. * On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę; * w nas nadzieję zmartwychwstania wlał. Ref.
2. On prowadzi nas do nowej ziemi, * gdzie nie będzie cierpień ani łez. * Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, * wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest. Ref.
3. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy, * że się dla nas w małej Hostii skrył. * Niech ta miłość serca nasze wzruszy, * byśmy Go kochali z wszystkich sił! Ref.