Święta matko Salomeo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta matko Salomeo, u Boga, * złagodź dla nas ostrze gniewu u Boga. * Uproś woli siłę męską, * walkę z grzechem daj zwycięską, * zasłoń nas przed wieczną klęską, u Boga.
2. W tobie niecił zapał Boży Duch Święty, * żar ten w serca niech nam wdroży Duch Święty! * Proś więc, by przez łask swych tchnienie * w nas przytłumił żądz płomienie, * światłem rozwiał błędów cienie Duch Święty!
3. Berło Polski dzierży w dłoni Maryja! * Proś niech wpływem swym nas broni Maryja! * Spraw, niech zmiesza wrogów plany, * kraj zjednoczy, zleczy rany, * więźniom zdejmie z rąk kajdany, Maryja!
4. Matką czułą bądź sierocie, patronko! * Słabym bądź podporą w cnocie, patronko! * Nędzarzowi otwórz dłonie, * zmęczonemu otrzyj skronie * i nie odstąp nas przy zgonie, patronko!

1.  Święta Matko Salomeo, u Boga, Złagodź dla nas ostrze gniewu, u Boga. Uproś woli siłę męską, Walkę z grzechem daj zwycięską, Zasłoń nas przed wieczną klęską, u Boga.

2.  W Tobie niecił zapał Boży, Duch Święty, Żar ten w serca niech nam wdroży Duch Święty. Proś więc, by przez łask Twych tchnienie, Nas przytłumił, rządź płomiennie, Światłem rozwiał błędów cienie, Duch Święty.

3.  Berło Polski dzierży w dłoni Maryja, Proś niech wpływem Swym, nas broni Maryja. Spraw, niech zmiesza wrogów plany, Kraj zjednoczy, zleczy rany, Więźniom zdejmie z rąk kajdany, Maryja.

4.  Matką czułą bądź sierocie, Patronko, Słabym bądź podporą w cnocie, Patronko. Nędzarzowi otwórz dłonie, Zmęczonemu otrzyj skronie, I nie odstąp nas przy zgonie, Patronko.