Boże, lud Twój

Na wejście
1. Boże, lud Twój czcią przejęty, * Twoich dzieł wszechmocność głosi; * oczy na Twój ołtarz święty, * serce swe do Ciebie wznosi. * Liczne na nas ciążą winy, * lecz niech żal nasz litość wznieci; * przyjmij Ojcze grzeszne syny, * nie odpychaj swoich dzieci.

Na przygotowanie darów
2. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, * tę ofiarę chleba, wina, * co się wkrótce dla nas stanie * Krwią i Ciałem Twego Syna. * Niech przestępstwa nasze zmywa * i uśmierza gniew Twój, Panie, * niech nas z niebem pojednywa * i uzyska przebłaganie.

Na Komunię Świętą
3. Witaj, Chrystusowe Ciało, * z Panny Świętej narodzone, * coś na Krzyżu życie dało, * chociaż z Bóstwem połączone. * Witaj, Krwi Bożego Syna, * na zbawienie dusz przelana, * któraś z boku wytrysnęła * Najświętszego mego Pana.