Bogumile godzien hołdów

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bogumile godzien hołdów, * opiekunie swego ludu, * twoje sławne imię znaczy, * żeś jest wielce miły Bogu.
2. W tobie Bóg swą dobroć zjawił * i ukazał drogę życia; * sprawił, że jak wartki potok * słowa twe poiły owce.
3. Gdyś nauczał ścieżek wiary, * potwierdzałeś ją cudami: * moc szatana ustawała * i wracało chorym zdrowie.
4. Także nas, o dobry ojcze, * wyzwól z groźby śmierci wiecznej, * byśmy mogli razem z tobą * cieszyć się radością nieba.
5. Chwała Ojcu i Synowi * z Duchem Świętym, dawcą łaski, * dziękczynienie za pasterza, * który wsławił polską ziemię. Amen.

1. Bogumile godzien hołdów, opiekunie swego ludu. Twoje sławne imię znaczy, żeś jest wielce miły Bogu.

2. W Tobie Bóg swą dobroć zjawił i ukazał drogę życia; Sprawił, że jak wartki potok słowa Twe poiły owce.

3. Gdyś nauczał ścieżek wiary, potwierdzałeś ją cudami; Moc szatana ustawała i wracało chorym zdrowie.

4. Także nas, o dobry ojcze, wyzwól z groźby śmierci wiecznej, byśmy mogli razem z Tobą cieszyć się radością nieba.

5. Chwała Ojcu i Synowi z Duchem Świętym, dawcą łaski, dziękczynienie za pasterza, który wsławił polską ziemię.