Boże, kocham Cię

Refren: Boże, kocham Cię! * Boże, kocham Cię! * Całym sercem kocham Cię!
1. Co na ziemi jest stworzenia, * na miłości zmieniam pienia. * Niech Cię chwalą, wysławiają, * mnie do uszu tak wołają: Ref.
2. Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy, * rok, godziny, moment każdy, * dzień i noc niech Ciebie chwalą * i miłością Twą zapalą. Ref.
3. Co na ziemi się znajduje, * co nad ziemię wylatuje * i co w rzekach, w morzu pływa, * niechaj pieśń tę ze mną śpiewa: Ref.