Matko potężna

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Matko potężna na niebie i ziemi, * Ty co nie gardzisz prośbami naszymi! * Oto Twe dzieci głos wznoszą do Ciebie; * wspieraj Maryjo, wspieraj nas w potrzebie.
2. O, której Serca dobroć głoszą wieki, * niech Twej, grzesznicy, doznamy opieki; * czystszaś nad kryształ, Tyś Niepokalana, * zagniewanego błagaj niebios Pana!
3. W Twe ręce, Matko, wszystkie nasze sprawy * składamy: dobra, cierpienia, zabawy; * będziem szczęśliwi przy Twojej pomocy, * strzeż nas, Maryjo, i we dnie i w nocy!