Królowej Anielskiej śpiewajmy

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy, * różami uwieńczmy Jej skroń; * Jej serca w ofierze składajmy, * ze łzami wołając doń: * = O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * bądź Ty zawsze Matką nam.
2. Przez Ciebie, o Matko miłości, * łask wszelkich udziela nam Bóg; * a my Ci hołd dajem wdzięczności, * upadłszy do twoich nóg. * = O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała, * wszelkich cnót rozlewasz woń!
3. O tronie Ty Boga wiecznego, * o Słońce nadziei i łask, * o Różdżko przedziwna Jessego, * jak wielki cnót Twych jest blask! * = O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * bądź Ty zawsze Matką nam!