Błogosławiona siostro Bernardyno

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławiona siostro Bernardyno, * matko ubogich, radości przyczyno. * Bądź naszym wzorem, miłości natchnieniem. * Bądź dla bezdomnych duchowym schronieniem.
2. Ty wiesz, jak chronić nadzieję w zwątpieniu. * Daj miłosierną miłość w zagubieniu. * Głodnym, samotnym wskaż chleb umocnienia, * moc Jezusową na ludzkie zranienia.
3. Wypraszaj pokój dla całego świata, * by nie odrzucał brat swojego brata. * Uproś u Boga łaskę pojednania, * pogódź zwaśnionych, ucz nas wybaczania!