Gwiazdo morza głębokiego

1. Gwiazdo morza głębokiego, * Matko Boga Najwyższego, * Panienko, bądź pozdrowiona, * Furto rajska otworzona.
2. Od aniołaś pozdrowiona, * gdyś poczęła w sobie Pana; * imię matki, naszej Ewy, * odmieniaj ku pokojowi.
3. Rozwiąż związki zadłużonym, * przynieś światło zaślepionym, * odmień, co złe z naszej strony, * nie wypuszczaj nas z obrony.
4. Iżeś Matką, niech poznamy! * Gdy się więc modlisz za nami, * niechaj Cię Syn Twój wysłucha, * ku nam grzesznym skłoni ucha.

1. Gwiazdo morza głębokiego,
Matko Boga najwyższego,
Panienko bądź pozdrowiona,
Fórto rajska otworzona.

2. Od Aniołaś przywitana,
Matką Pańską mianowana:
Mieniąc Imię Ewy prawe,
Daj nam pokoje łaskawe.

3. Rozwiąż zwiąski zadłużonym,
Przynieś światłość zaślepionym,
Odpądź od nas co jest złego,
Daj chcieć i mieć co dobrego.

4. Iżeś Matką niech poznamy;
Gdy się więc modlisz za nami,
Niechaj cię Syn twój wysłucha,
Ku nam grzesznym skłoni ucha.

5. Panno we wszem osobliwa,
Skromna, cicha i cierpliwa,
Uproś nasze wszystkie winy.
Uczyń z grzesznych Boże syny.

6. Żywot w nas spraw we wszem czysty,
Byśmy mieli wiekuisty
I Jezusa oglądali,
Z nim się wiecznie radowali.

7. Chwała bądź Ojcu wiecznemu,
Synowi Jego miłemu,
Także Duchowi świętemu,
W trzech personach jedynemu. Amen.