Wśród trosk i nieszczęść

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wśród trosk i nieszczęść kolei, * idźcie do Pawła w nadziei; * zrządzi on losy odmienne, * da z niebios dary zbawienne.
Refren: O wdzięczna niebu ofiaro, * co oświecasz ludy wiarą. * O Pawle, którego czcimy, * bądź nam obrońcą, prosimy.
2. Cudem Bożym nawrócony, * świętąś miłością znaglony, * którychżeś wprzód prześladował, * tychżeś potem umiłował. Ref.
3. Spraw niech prawa Boskie znamy, * one wiernie zachowamy, * dalecy od grzechów złości, * unikniem piekła ciemności. Ref.