Tyś naszą drogą

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 629

Refren: Tyś naszą drogą, Chryste, Synu Boży, * Tyś naszą prawdą i nic nas nie trwoży. * Tyś naszym życiem, chlubimy się Tobą, * Tyś nam miłością, Panie, jakże drogą!
1. Już tyle wieków łaskę wiary mamy, * pod Twoim krzyżem nieustannie trwamy. * Wierzymy w Ciebie, Trójjedyny Boże, * wierzymy w łaskę, że nam dopomoże. Ref.
2. Nasze upadki, nasze nawrócenia, * nasze modlitwy, nasze uwielbienia. * My, Twoje dzieci, Ojcze Miłosierny, * my Twoim ludem, Boże, zawsze wierny. Ref.
3. Ty jesteś pełen łaski odkupienia, * dałeś nam życie w wodzie oczyszczenia. * Obmyci, czyści i pełni ufności, * ku Tobie, Panie, idziemy w miłości. Ref.
4. Na ustach naszych Twoje święte słowa, * a w duszy radość, żeśmy dziećmi Boga. * Razem z Maryją, z naszymi świętymi, * Ciebie chwalimy, w serc naszych świątyni. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz