Wielbimy Krzyż Twój, Panie

Antyfona: Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, * wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, * bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ant.
2. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, † bo rządzisz ludami sprawiedliwie * i kierujesz narodami na ziemi. Ant.
3. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, * Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi * i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ant.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz