O zbawcza Hostio

1. O zbawcza Hostio, godna czci, * co lud do niebios wiedziesz bram: * bój srogi nęka wiernych Ci, * daj siłę, pomoc ześlij nam.
2. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem * niech będzie chwała w każdy czas, * niech On wieczystym życiem swym * w ojczyźnie rajskiej darzy nas! Amen.