Pochwycona przez piękno miłości

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 455

Refren: Pochwycona przez piękno miłości, * Chrystusa w bliźnich zawsze widząca, * mądra niewiasto, nauczycielko,* Zofio przesławna, módl się za nami!
1. Za tobą Zofio pielgrzymujemy, * szukając Zbawcy w każdym człowieku, * ofiarę czyniąc z modlitw i pracy * wspomóż, oręduj, usłysz błaganie: Ref.
2. Wszystko czynione przez miłosierdzie * ratuje ludzkość, umacnia wiarę, * naucz nas służby, naucz modlitwy. * Matko młodzieży, usłysz błaganie: Ref.
3. Kiedy grzech niszczy radość i czystość, * cierpliwie kroczysz z Bogarodzicą * Ty, która uczysz, ocal nadzieję * perło Krakowa, usłysz błaganie: Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz