Święta Panno, Tyś nad wszystkie

1. Święta Panno, Tyś nad wszystkie czystsza dziewice, * której darem różańcowe są tajemnice; * = wszak z samego znać imienia, * że dasz łaskę do zbawienia, * tym co Ci służą.
2. Do Twej łaski się uciekam tak mi potrzebnej, * użycz, proszę, z darów Twoich duszy mej biednej, * = niechaj w grzechu nie umiera, * wszakże skarb się tu otwiera * całemu światu.
3. Twej opiece się oddaję, Pani łaskawa, * abym słuchał Syna Twego świętego prawa; * = dodaj siły, a me życie * niech Ci służy należycie * przez całe wieki.