Jezu, na zabicie okrutne

1. Jezu, na zabicie okrutne
Cichy Baranku od żydów szukany.
Jezu mój kochany!

2. Jezu, za trzydzieści srebrników
Od niewdzięcznego Judasza przedany,
Jezu mój kochany!

3. Jezu, w ciężkim smutku żałości
Tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany,
Jezu mój kochany!

4. Jezu, na modlitwie w ogrójcu
We tndłości krwawym potem zlany,
Jezu mój kochany!

5. Jezu, całowaniem zdradliwem
Od niewstydliwego ucznia wydany,
Jezu mój kochany!

6. Jezu, powrozami grubemi
Od swywolnego żołnierstwa związany,
Jezu mój kochany!

7. Jezu, od pospólstwa zelżywie,
U sądu Annaszowego naigrawany,
Jezu mój kochany!

8. Jezu, przez ulice sromotnie
Do Kajfasza za włosy targany,
Jezu mój kochany!

9. Jezu, od Malchusa srogiego
Zbrojną rękawicą policzkowany,
Jezu mój kochany!

10. Jezu, od fałszywych dwu świadków
Za zwodziciela niesłusznie udany,
Jezu mój kochany!