Pan wieczernik przygotował

Refren: Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. * Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie, z ulic i opłotków, bowiem mija czas, * przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was! Ref.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. * Niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa. Ref.
3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb. * Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. Ref.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak, * z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. Ref.
5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim, * Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym. Ref.
6. Nakarmieni Chlebem żywym wznieśmy Panu pieśń. * Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc. Ref.