Dzieciątko się narodziło

1. Dzieciątko się narodziło, * wszystek świat uweseliło.

Refren: Wesoła nowina, * powiła nam Syna, * Maryja!

2. Wzięło na się człowieczeństwo, * co pokryło Jego Bóstwo. Ref.
3. Trzej Królowie przyjechali, * dary trojakie Mu dali. Ref.
4. Przynieśli Mu dary, oto: * mirrę, kadzidło i złoto. Ref.
5. Na to Boże narodzenie, * wesel się, wszystko stworzenie. Ref.
6. Świętą Trójcę wysławiajmy, * Bogu cześć i chwałę dajmy. Ref.

1. Dzieciątko sią narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna,
Marya.

2. Wzięło na się człowieczeństwo,
Co pokryło jego Bóstwo.
Wesoła i t. d.

3. Poznał ci to wół i osieł,
Iż to był niebieski poseł,
Wesoła i t. d.

4. Trzej Królowie przyjechali,
Troje mu dary dawali.
Wesoła i t. d.

5. Wchodzac do szopy klękali,
Bogu cześć, chwałę dawali.
Wesoła i t. d.

6. Przynieśli mu dary, oto:
Mirę, kadzidło i złoto.
Wesoła i t. d.

7. Na to Boże narodzenie
Wesel sią wszystko stworzenie
Wesoła i t. d.


8. Świetą Trójce wyznawajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna,
Marya. Amen.