Duszo moja, niech pieśń twoja

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Duszo moja, niech pieśń twoja * głosi Józefowi cześć. * On wybrany, niezrównany, * więc mu hołdy trzeba nieść.
Refren: Z nami chwałę niebo całe, * niech u Bożych złoży nóg, * że bez miary swoje dary * na Józefa rozlał Bóg.
2. On w świętości i czystości * po Maryi pierwszym był, * przy Panience on w stajence * pierwszy Boże Dziecię czcił. Ref.
3. Na swym łonie jak na tronie * Króla niebios Józef niósł; * w Nazarecie Boskie Dziecię, * słodki Jezus przy nim rósł. Ref.
4. Z jego ręki, wznosząc dzięki, * nasz Zbawiciel pokarm brał * i piastuna, opiekuna, * Bóg Wcielony Ojcem zwał. Ref.
5. Cóż dziwnego, że od niego * taki chwały bije blask, * że na tronie, tam w Syjonie, * on szafarzem Bożych łask. Ref.
6. O, wzywajmy i błagajmy, * by opieką świecił nam, * by z ziemskiego życia tego * do niebieskich powiódł bram. Ref.