Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

1. Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie * dobremu Bogu za Świętą Ucztę, * że nas zjednoczył przy wspólnym stole, * że mamy w sercach królestwo Boże.
2. Z radością wielką pochwalmy Boga * za to spotkanie, za bezmiar dobra. * Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę * pragniemy zanieść całemu światu.
3. Ludowi swemu błogosław, Panie, * ochraniaj miłość, umacniaj wiarę, * jednością obdarz swój Kościół Święty, * w braterskiej zgodzie złącz go na wieki.