Patrząc na rany Chrystusa





Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 524

1. Patrząc na rany Chrystusa, * odnalazł sens swego życia. * Z krzyża nań łaska spłynęła * na dłoniach rany wyryła.
Refren: Święty ojcze Pio, nieś nam uzdrowienie * przez rany Chrystusa, przez swoje cierpienie. * Pobłogosław ścieżki, którymi kroczymy * i wysłuchaj prośby, które zanosimy.
2. Dusze on ludzkie przenikał, * dobroci w każdej z nich szukał. * W konfesjonale rozgrzeszał * i serca wiernych pocieszał. Ref.
3. Wszystkie od Boga te dary * płynęły z głębokiej wiary, * z której my dzisiaj czerpiemy, * więc prośby swe zanosimy. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] Janina Szołtysek - - txt Pobierz