Ziem sądeckich sławna Pani, Kingo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ziem sądeckich sławna pani, * Kingo, perło Klary cór, * tobie pieśń niesiemy w dani, * boś ty dla nas cnoty wzór. * Ty z niebieskiej patrzysz chwały * na nasz twardy ziemski bój, * jak nam oczy łzą wezbrały, * jak dziś biedny naród twój.
2. Wszakże nam królową byłaś, * więc niedolę naszą znasz, * zawsze o lud się troszczyłaś, * to i dla nas serce masz. * Dziś wypraszaj łaski z nieba, * by w świętości wytrwał lud, * i ziemskiego uproś chleba, * aby nas nie nękał głód.
3. Tyś się Bogu poświęciła * strojąc duszę w kwiatu wian, * przez twe dłonie, matko miła, * cud niejeden zdziałał Pan. * Chroń swój klasztor Kingo droga, * naród polski broń i strzeż, * wszystkich prowadź przed tron Boga, * w szczęśliwości wiecznej zbierz.