U drzwi Twoich stoję, Panie

1. = U drzwi Twoich stoję, Panie, * = czekam na Twe zmiłowanie.
2. = Który pod postacią chleba * = prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. = W tej Hostyi jest Bóg żywy, * = choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. = W tym Najświętszym Sakramencie * = z nieba stawa w tym momencie.
5. = Jak wielki cud Bóg uczynił, * = gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. = A nam pożywać zostawił, * = ażeby nas przez to zbawił.
7. = Święty, Mocny, Nieśmiertelny, * = w majestacie swym niezmierny!
8. = Aniołowie się lękają, * = gdy na Jego twarz patrzają.
9. = Wszyscy niebiescy duchowie * = lękają się i królowie;
10. = Niebo, ziemia ani morze * = pojąć, co jest Bóg, nie może.
11. = Żaden z wojska anielskiego * = nie dostąpi nigdy tego.
12. = Czego człowiek dostępuje, * = Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. = Jam nie godzien, Panie, tego, * = abyś wszedł do serca mego;
14. = Rzeknij tylko słowo swoje, * = a tym zbawisz duszę moją.
15. = Kłaniam się Tobie samemu, * = bądź miłościw mnie grzesznemu.
16. = Niechaj żyję z Tobą, Panem, * = aż na wieki wieków. Amen.