Józefie, święty Patronie

1. Józefie, święty patronie, * ku prośbom naszym się skłoń, * do ciebie wznosimy dłonie, * opieką swoją nas chroń.
Refren: Racz stróżem być młodzieńczych lat, * by grzeszny im nie szkodził świat! * O, strzeż, o, strzeż młodzieńczych lat. * Jezusa lata dziecięce * Bóg zwierzył opiece twej; * przyjm także nasz wiek w swe ręce * i nad nim opiekę miej.
2. O, zleć nas Zbawcy naszemu, * któregoś piastunem był * i prowadź, prowadź ku Niemu, * do cnoty dodawaj sił. Ref.
3. Niech w sercach naszych przebywa * Bóg Jezus z Maryją wraz, * niech grzech od Nich nie odrywa * przez wszystek żywota czas. Ref.
4. O nasz niebieski patronie, * ku prośbom naszym się skłoń, * tak w życiu jak i przy zgonie * opieką swoją nas chroń. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz