Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby, * którego w niebie spotkała nagroda, * bo wiele cierpiał z miłości żarliwej * ku Chrystusowi.
2. Opuścił rolę, gdyż płonął pragnieniem, * by przez bogactwo miłości i wiary * rozwijać życie wspólnoty nazwanej * chrześcijanami.
3. O jakże chętnie podążał za Pawłem, * którego wielkość uznawał i głosił; * na rozkaz Ducha pomagał mu w pracy * w rozlicznych krajach.
4. Nie szczędził siebie, bo chciał do Chrystusa * przyciągnąć wielu, o których się troszczył, * aż dowiódł mężnie niezłomnej wierności * przez śmierć męczeńską.
5. Prosimy, Boże, za jego przyczyną, * byś nas umacniał na drodze zbawienia * i w Twoim domu pozwolił Cię chwalić * przez wieczność całą. Amen.