Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie, * wieniec spleciony z chwały i wesela, * który składamy jako dar świąteczny * myślą i głosem.
2. Jako potomka ludu Abrahama * dom Dawidowy wydał cię królewski, * twoja zaś Córka jako Pani świata * wszystko przewyższa.
3. Oto Maryja, którą rodzi Anna, * spełnia twym przodkom dane obietnice; * śpieszy, by światu smutkiem przejętemu * radość przywrócić.
4. Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze, * Twemu Synowi razem z Duchem Świętym; * Panie Wszechmocny, który władasz wszystkim, * bądź uwielbiony. Amen.

1. Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie, wieniec spleciony z chwały i wesela, który składamy jako dar świąteczny myślą i śpiewem.

2. Jako potomka ludu Abrahama Dom Dawidowy wydał Cię królewski. Twoja zaś Córka jako Pani świata wszystko przewyższa.

3. Oto Maryja, którą rodzi Anna, spełnia twym przodkom dane obietnice; Śpieszy, by światu smutkiem przejętemu radość przywrócić.

4. Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze, Twemu Synowi razem z Duchem Świętym; Panie wszechmocny, który władasz wszystkim, bądź uwielbiony.