Chodźcie, pasterze

Śpiew został oznaczony jako prawdopodobnie nieodpowiedni do użytku podczas liturgii katolickiej (np. jest piosenką). Zalecamy wykorzystanie tego śpiewu w Kościele Katolickim z wielką ostrożnością.
Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 3 D