Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska

1. Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska * ma w swej opiece, niech się nie troska: * w żadnym przypadku ten nie szkoduje, * kogo opatrzność Boska piastuje.
2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, * ani też diament tak długowieczny, * jak kto przy Bogu łaskawym stoi, * żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.
3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, * niechaj me serce w żalach zanurzy; * gdy tylko spojrzy Niebieskie Oko, * wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
4. Boże Wszechmocny, nadzieje w Tobie * nasze składamy, niech w każdej dobie * przy nas opatrzność Twoja zostanie, * bo nic bez Ciebie nie poczniem, Panie.