Chwała Tobie, Gospodynie

1. Chwała Tobie, Gospodzinie, * iż o świętych Twych cześć słynie, * która nigdy nie zaginie * i na wieki nie przeminie.
2. Wesel się, narodzie cały, * iż zażywa w niebie chwały * święty syn polskiej macierzy, * Stanisław, wzór jej pasterzy.
3. On to jeszcze w swej młodości * pełen był Boskiej miłości, * potem żyjąc w surowości, * nauczał sprawiedliwości.
4. O, męczenniku chwalebny, * z Boga wyrósł czyn chwalebny! * Wspomóż człowieka grzesznego, * obroń od wszelkiego złego.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz