Przezacna Perło w niebieskiej koronie

Śpiewnik ks. Mioduszewskiego proponuje melodię jak "Inclytum regni".

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przezacna perło w niebieskiej koronie, * o Janie Kanty, święty nasz patronie, * między innymi sławny patronami, * módl się za nami.
2. Ciebie za przykład uczonym podała * ręka niebieska, gdy odmalowała * świetlany w tobie wzór doskonałego * życia naszego.
3. Uproś nam światło prawdziwej mądrości, * abyśmy śladem twej doskonałości * tam, gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie, * zaszli bezpiecznie.