Niezbadany ślad Twych dróg

1. Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy! * Niezgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy: * co zamieniasz wrogów na swych wiernych sług, * cudem im pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.
2. Otwórz skarby łaski Twej, o Boże Miłosierny, * łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny: * Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz! * Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz