Zwiastun wschodzącego Słońca

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Zwiastun wschodzącego Słońca, * Eliasz mocą pałający; * nikt, kto z niewiast się narodził * z Janem się porównać godzien.
Refren: Tyś głos, co woła w puszczy: * „Przygotujcie drogę Panu”.
2. Przyjacielu Oblubieńca, * gdy Baranek chrztem obmyty, * twoja misja doszła końca, * twoja radość doszła szczytu. Ref.
3. On ma wzrastać, a ty znikać, * On iść w chwale, ty w niskości; * dusz pokornych przewodniku, * wodzu mężnych ku świętości. Ref.
4. Spraw, by Kościół nieulękły * głosił prawdę z Ducha tchnieniem; * wołał, by kajdany pękły, * wieścił grzechów odpuszczenie. Ref.