Błogosławiony Janie Beyzymie, przyozdobiony cnotami

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławiony Janie Beyzymie, * przyozdobiony cnotami, * dziś Kościół polski sławi twe imię. * Módl się do Boga za nami!
2. Gdy świat pożąda bogactw, zaszczytów, * tyś wzgardził świata marnością * i poświęcenia sięgnąłeś szczytów, * świętą natchniony miłością.
3. Tyś się nie lękał nędzy i trądu, * które Malgaszów nękały, * spraw, byśmy wszyscy doszli w dzień sądu * przez miłosierdzie do chwały.
4. Cenne jest piękno ciała ludzkiego, * ale cenniejsza jest dusza. * Naucz nas, Janie, w twarzy bliźniego * dostrzec oblicze Chrystusa!