Przybądź, Duchu Święty

1. Przybądź, Duchu Święty, * ześlij z nieba wzięty * światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, * przyjdź, Dawco łask drogich, * przyjdź, Światłości sumień.
2. O, najmilszy z gości, * słodka serc radości, * słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, * w skwarze żywą wodą, * w płaczu utulenie.
3. Światłości najświętsza, * serc wierzących wnętrza * poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, * cóż jest wśród stworzenia? * Jeno cierń i nędze.
4. Obmyj, co nieświęte, * oschłym wlej zachętę, * ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, * rozgrzej serca twarde, * prowadź zabłąkane.
5. Daj Twoim wierzącym, * w Tobie ufającym, * siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, * daj wieniec zwycięstwa, * daj szczęście bez miary.