Święty Andrzeju Bobolo, sławny w męczeństwa koronie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty Andrzeju Bobolo, * sławny w męczeństwa koronie, * Bóg hojnych łask aureolą * w niebie uwieńczył twe skronie.
2. Dziś, kiedy pamięć twą czcimy * i radość bije nam z czoła, * twe bohaterstwo sławimy, * twą śmierć za jedność Kościoła.
3. Gdy nas świat kusi i mami * i gdy nas grzechy niewolą, * twojej pomocy wzywamy, * wspomóż nas, święty Bobolo!
4. Przez apostolskie twe słowo, * które głosiłeś ochoczo, * spraw, niech się ludy na nowo * w jednej owczarni zjednoczą!
5. Niech łódź Kościoła ominie * skały i zdradne mielizny, * spraw, niech do portu dopłynie: * do nieba, wiecznej ojczyzny!